Plataforma de Aprendizaxe

Proxecto cofinanciado por:
Xunta de Galicia Fondo Europeo

FONDOS PÚBLICOS:

 • Data de resolución: 14 de Abril de 2010
 • Data de publicación do DOG: 29 de Abril de 2010
 • Norma Reguladora: Resolución do 14 de Abril de 2010, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información no ámbuito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2010, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), e se procede á súa convocatoria para 2010 (procedemento administrativo PR520A).
 • Órgano Concedente: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.
 • Crédito Orzamentario: Para a concesión das axudas, propias das actuacións que se convocan e que terán a modalidade de subvención, destinaranse os créditos correspondentes á aplicación orzamentaria que se menciona, cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe «Desenvolvemento da economía do coñecemento (I+D+i, sociedade da información e TIC)», tema prioritario «Tecnoloxías da información e comunicación», actuación 1.11.3, no caso dos investimentos encadrados nos puntos A1 e B1 desta convocatoria, tema prioritario «Servizos e aplicacións para o cidadán », actuación 1.13.3, no caso dos investimentos encadrados no punto B2 desta convocatoria e tema prioritario «Servizos e aplicacións para as pemes (comercio electrónico, ensino e formación, establecemento de redes, etc), actuación 1.14.8, no caso dos investimentos encadrados no punto A2 desta convocatoria, coa seguinte distribución: Aplicación Denominación 2010 (euros) 04.70.571A.770.0 Achegas ás empresas para o desenvolvemento da sociedade da información 2.550.000 €

  Contía concedida á Entidade: 33.750,00 €

  Finalidade: B2) Desenvolvementos centrados no cidadán. PLATAFORMA DE APRENDIZAXE E CONTROL DO ALUMNADO

  Memoria das Actuacións do Proxecto da Plataforma de Aprendizaxe

  Licencia de Creative Commons
  Memoria das Actuacións do Proxecto da Plataforma de Aprendizaxe por Advanced Systems Puntobit está baixo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España License.