Xunta de Galicia Unión Europea Igape Galicia

 

Programa Profesionais 4.0

ADVANCED SYSTEMS PUNTOBIT SL foi beneficiada dunha axuda do programa do IGAPE para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas "Programa Profesionais 4.0", cuxo resultado é a mellora da empregabilidade das persoas desempregadas ou inactivas por medio da adquisición de experiencia profesional.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Conseguir formación e un emprego de calidade
O FSE inviste no teu futuro